University of Southern Denmark

Protein Sequence Prediction Evaluator

Kristian Kræmmer Nielsen,
Department of Mathematics and Computer Science

Projekt-beskrivelse

Der findes mange metoder til at evaluere forudsigelser af proteiners sekundære struktur, f.eks.

Dette projekt går ud på at implementere en ny metode til at evaluere kvaliteten af forudsigelser af proteiners sekundære struktur. Metoden kan ses om en udvidelse af begrebet "confusion matrix", som er en 3 x 3 matrice, hvor rækkerne svarer til de tre struktur-elementer α-helix (H); β-strand (E), coil (C) i den virkelig struktur, og søjlerne svarer til H, E, C i den forudsagte struktur. Hvert felt i matricen deles op i fem underfelter: "udvidelse", "forkortelse", "bro", "hul" og "andet". I eksemplet nedenfor vil position 5 f.eks. svare til "udvidelse" i feltet (virkelig: C, forudsagt: H), og position 12-13 svarer til "bro" i feltet (virkelig: C, forudsagt: E).

        forudsagt: HHHHHCCEEEEEEEEE
        virkelig: HHHHCCEEEEECCEEE
              1234567890123456

Metoden kan implementeres vha. en tilstandsmaskine, som læser forudsagt og virkelig struktur samtidigt. Metoden skal anvendes på forudsigelser af forskellige protein-strukturer, f.eks. fra de to familier cytokiner og chymotrypsiner. Resultaterne sammenlignes med de tilsvarende SOV-resultater for at undersøge, om den nye metode giver mere anvendelig information.Rapport and implementation


Application developed doing project

Version status: 1.0.0